Maranatha, przyjdź Panie, przyjdź

 

d                                   g

Maranatha, przyjdź Panie, przyjdź

F       B          A7  x4
Jezu Maranatha

d                C             B     C             d
1.I usłyszałem jak gdyby głos donośny z nieba

d                     C       B C d
Tłum wielki śpiewał: Alleluja!

B                             C
Zbawienie, moc i chwała

B                             d      BC d
Zbawienie, moc i chwała od Boga

Oto nadeszły chwalebne gody Baranka
Małżonka czeka już: Alleluja!
Błogosławieni, którzy
Wezwani są na ucztę Baranka