Maranatha

Maranatha, przyjdź Panie przyjdź !
e e  a G C9/ H
Jezu,  marana tha ! x2