Maryjo Dziewico Matko

 

A9         D             E

Maryjo Dziewico Matko (Justyna Strabel)

D                   fis     D               E

Niechaj Twój śpiew stanie się moim.

A               D

Niewiasto modlitwy

D               fis               A           E   A

Niech Twe uwielbienie stanie się moim.

 

1.Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim,

bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy,

oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 

wszystkie pokolenia, 

2.Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny*

a Jego imię jest święte

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie* nad tymi,którzy się Go boją.

  1. Okazał moc swego ramienia*

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, 

a wywyższył pokornych. 

  1. Głodnych nasycił dobrami, 

a bogatych z niczym odprawił

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

 

5.Jak obiecał naszym ojcom* 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 

Chwała Ojcu i Synowi,*i Duchowi Świętemu.Jak była na początku, teraz i zawsze, *i na wieki wieków.

Amen.