Maryjo , Matko Słowa

 

d         C   F
Maryjo, Matko Słowa
F     C     d
Módl się za nami.
d          C    F
Przeczysta Ewo nowa,
F       c4-3          d
prowadź nas za Synem Twym.

F                   C
1.Aby nas Chrystus wysłuchał
C4                        C
Aby nie odrzucił naszej modlitwy
d               C
Prosimy Ciebie Maryjo:
F    C   B  d
Módl się za nami!

2.Tyś ziemi Światłość zrodziła, której ciemność nigdy nie ogarnie
Prowadź nas w świetle Najświętsza:
Módl się za nami!

3.Tyś bramą Domu Bożego, drabiną prostą do nieba
Ducha Świątynią warowną:
Módl się za nami!

4.Bądź pozdrowiona Maryjo,
Pan z Tobą, w Tobie zamieszkał;
Ciebie błagamy, o Pani:
Módl się za nami!