Maryjo pełna wiary

2 października, 2023
 

Maryjo pełna wiary, pokory , cichości  G D e C
Słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie    G D e C
Naucz mnie taką być cierpliwą, łagodną                    e h C D
Mamo oddaję się Tobie pod opiekę.       e h C D