Maryjo pełna wiary

Maryjo pełna wiary, pokory, cichości  G D e C
Słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie    G D e C
Naucz mnie taką być cierpliwą, łagodną                    e h C D
Mamo oddaję się Tobie pod opiekę.       e h C D