Matko Jezusa strzeż w nas Ducha Twojego Syna

 

C                                                g

Matko Jezusa strzeż w nas Ducha Twojego Syna     x2

 

  1. g

1.Błogosławiona jesteś, Maryjo

I wywyższona przez Pana.

On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,

Niepokalana.

 

2.Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,

By w Tobie Ciałem się stało,

zrodziłaś światu Jutrzenkę nową,

Przedwieczną Światłość.

 

3.Bądź nam obroną, Bogarodzico,

Gdy się błąkamy w ciemności.

Do światła wiary prowadź na nowo,

drogą świętości.