Miłosierna Matko Boża

Miłosierna Matko Boża (nuty pdf)

F# h    D A D    D  A  G   e   A

Ref.: Miłosierna Matko Boża, Miłosierna Matko Boża,
Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami.

 1. O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje,     G  G  A7 D
  racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje.  D  A G G
  2. O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi,
  prowadź nas drogą łaski po tej biednej ziemi.
  3. O Matko Miłosierdzia, oto my tułacze,
  otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze.
  4. O Matko Miłosierdzia, oto my sieroty,
  okaż nam serce Matki, odziej płaszczem cnoty.
  5. O Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy,
  spraw, niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.
  6. O Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny,
  błogosław ojców, matki, starców i dzieciny.