Miłosierna Matko Boża

 
                   F# h    D A D    D  A  G   e   A
Ref.: Miłosierna Matko Boża, Miłosierna Matko Boża,
Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami.

1. O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje,     G  G  A7 D
racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje.  D  A G G
2. O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi,
prowadź nas drogą łaski po tej biednej ziemi.
3. O Matko Miłosierdzia, oto my tułacze,
otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze.
4. O Matko Miłosierdzia, oto my sieroty,
okaż nam serce Matki, odziej płaszczem cnoty.
5. O Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy,
spraw, niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.
6. O Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny,
błogosław ojców, matki, starców i dzieciny.