Miłujcie się wzajemnie

Miłujcie się wzajemnie (nuty pdf)

Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem. (Rogala)

1.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał

Stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.

 

4.Miłość cierpliwa jest i łaskawa,

miłość nie zazdrości i nie szuka uznania,

Nie unosi się pychą

i nie szuka swego.

 

5.Miłość nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego,

Nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz weseli się z prawdy.

 

6.Miłość wszystko znosi,

miłość wszystkiemu wierzy,

We wszystkim pokłada nadzieję,

miłość wszystko przetrzyma.