Misericorodias Domini (H. Kowalski)

Misericordias Domini – nuty

Misericordias Domini – slajd

Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

Twe miłosierdzie, Panie mój,
po wiek wieków sławić chcę.