Mizerna cicha

 

d g d A7
1. Mizerna, cicha, stajenka licha
d B F A7
pełna niebieskiej chwały:
d g d A7
oto leżący, przed nami śpiący
B A7 d
w promieniach Jezus mały.

2. Przed Nim anieli w locie stanęli
i pochyleni klęczą,
z włosy złotymi, skrzydły białymi
pod malowaną tęczą.

3. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie,
cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości
Bóg ? Człowieku wcielony.

4. I oto mnodzy ludzie ubodzy
radzi oglądać Pana,
pełni natchnienia, pełni zbawienia
upadli na kolana.

5.Radość na ziemi, Pan nad wszystkimi
roztacza blask poranny,
przepaść zawarta, upadek czarta,
zstępuje Pan nad pany.