Módl się Mario za mną

 

Módl się Mario za mną, abym kochał Boga mego   CGaFG                      WMU

Z całej siły i mocy duszy, umysłem i sercem swym   CG a F G

Proszę módl się Mario za mną, abym kochał Boga mego   CGaFG

Z całej siły i mocy duszy, umysłem i sercem swym. CGaFG

a            C                          d           E

1.Matko wiecznego Słowa, przyjaciółko wierna

a                C             d              E

Trwająca przy Synu, w ciemności godzinie

a            C               d             E

Matko pełna boleści, przeniknięta mieczem

 

a            C                           d       E

Stojąca przy Krzyżu u stóp swego Syna.

 

  1. Królowo Aniołów,najpiekniejsza z niewiast

Matko i przyjaciółko,posredniczko wierna

Oblubienico Ducha,który sprawił,że:

Stałem sie dzieckiem i przyjacielem Boga