Mój Pan jest dobrym Pasterzem

 

e D    C H7
Mój Pan jest Dobrym Pasterzem
e a H7
Niczego nie brak mi
a D C  H7
On Bramą jest. Prowadzi mnie
a H7 e
Na Krzyżu swe życie dał

a H7 C H7
1.Prowadzisz mnie nad wody zdrój
C  H7
Twa Miłość schronieniem mym
a H7 C H7
Chociażbym szedł w ciemności swej
a H7
Tyś ze mną nie lękam się!

2.Obfitość Twa zastawia stół
Mych wrogów zawstydzasz dziś.
W strapieniu mym – pocieszasz Ty
Olejkiem namaszczasz mnie!