Mów do mnie Panie

 

Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię

Przyjąć od Ciebie co masz dla mnie

Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć

W cieniu Twym Panie chcę iść.

Święty, potężny jesteś Panie nasz

Przed tobą dziś możemy stać

Dzięki łasce

Nie dzięki nam samym