Nabierzcie Ducha

 

F         F     B     g     F                 C

Nabierzcie Ducha i podnieście głowy,     U. Rogala

     F             B         C

bo zbliża się wasze odkupienie.

d                  C       F

1.Bóg dał nam życie wieczne,

F                                 C

a to życie jest w Jego Synu

g

Wiemy, że gdy się objawi,

F       B

będziemy do Niego podobni.

B                                 d   C

bo ujrzymy Go takim, jakim jest

 

  1. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno

wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz.

Teraz poznaję po części,

wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.

 

  1. Oto przybytek Boga z ludźmi

i zamieszka wraz z nimi,

i będą Jego ludem

a On będzie „Bogiem z nimi”

 

  1. I otrze z ich oczu wszelką łzę,

a śmierci już odtąd nie będzie,

ani żałoby, ni krzyku, ni trudu,

bo pierwsze czasy przeminęły.