Nabierzcie Ducha i podnieście głowy

Nabierzcie Ducha i podnieście głowy,

bo zbliża się wasze odkupienie.

1.Bóg dał nam życie wieczne,

a to życie jest w Jego Synu

Wiemy,że gdy się objawi,

będziemy do Niego podobni.

2. Teraz widzimy jakby w zwierciadle,niejasno

wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz.

Teraz poznaję po części,

wtedy zaś będę poznawał tak,jak sam zostałem poznany.

3. Oto przybytek Boga z ludźmi

i zamieszka wraz z nimi,

i będą Jego ludem

a On będzie „Bogiem z nimi”

4. I otrze z ich oczu wszelką łzę,

a śmierci już odtąd nie będzie,

ani żałoby,ni krzyku, ni trudu,

bo pierwsze czasy przeminęły.

10. Zła czynić nie bedą ani zgubnie działać

po całej świętej mej górze,

bo kraj się napełni znajomością Pana

na kształt wód,które przepełniają morze.

11. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela

do światła swej chwały.

Rozraduje się serce wasze,

a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.