Nabierzcie Ducha

d                           C                                  (P. Pałka)

Nabierzcie Ducha i podnieście głowy,

B ma7                      C

bo zbliża się wasze odkupienie. X2

F/A G   g     d     F/A G   G/Bb C D4 D3

Alleluja,alleluja,alleluja, alleluja