Nadchodzi Chrystus

 

C F d B

Nadchodzi Chrystus Bóg nasz Król

g g C

Oddajmy cześć i chwałę Mu

F g a g

Podnieśmy głowy,oto idzie Pan

F B C

Odkupienie przynosi nam!

C F d B

Nadchodzi Chrystus Bóg nasz Król.

g g C

Radosną pieśń śpiewjmy Mu.

F g a g

Otwórzmy serca,oto idzie Pan,

F g F

On przynosi zbawienia dar.