Najświętsza Dziewico

 

Ref.: Najświętsza Dziewico, Przybytku Boga z ludźmi,   Maryjo, Ziemio Święta, Panno Niepokalana, Matko Emmanuela.                                           X2 1. Anioł Pana posłany został do Maryi I Dziewicę napełniła łaska Słuchaj Oblubienico Chrystusa Poczniesz i porodzisz Syna Ty jesteś Nowym Rajem, Nową Ziemią Świętą W Tobie bowiem zamieszkała światłość.   Ref.: Najświętsza Dziewico…   2. Pan wejrzał na Ciebie z miłością I Anioł dał Tobie słowo Oto nadchodzi Bóg Prawdziwy W Twym łonie przyjmie ciało nowego Adama Zrodzony przez Ojca, narodzony w czasie Bóg-Człowiek, Światłość i Życie, Ten, który stworzył świat.   Ref.: Najświętsza Dziewico…   3. Radujcie się ze mną oblubienice Pana Bo moje serce jest świątynią Boga Gdyż Pan się pochylił nad swą służebnicą I łono moje uczynił bramą nieba Człowiekiem stał się jedyny Syn Boga Jezus, najpiękniejszy spośród synów ludzkich.