Najświętsza Dziewico

Ref.: Najświętsza Dziewico, Przybytku Boga z ludźmi,
Maryjo, Ziemio Święta, Panno Niepokalana,
Matko Emmanuela. X2

1. Anioł Pana posłany został do Maryi
I Dziewicę napełniła łaska
Słuchaj Oblubienico Chrystusa
Poczniesz i porodzisz Syna
Ty jesteś Nowym Rajem, Nową Ziemią Świętą
W Tobie bowiem zamieszkała światłość.

Ref.: Najświętsza Dziewico…

2. Pan wejrzał na Ciebie z miłością
I Anioł dał Tobie słowo
Oto nadchodzi Bóg Prawdziwy
W Twym łonie przyjmie ciało nowego Adama
Zrodzony przez Ojca, narodzony w czasie
Bóg-Człowiek, Światłość i Życie,
Ten, który stworzył świat.

Ref.: Najświętsza Dziewico…

3. Radujcie się ze mną oblubienice Pana
Bo moje serce jest świątynią Boga
Gdyż Pan się pochylił nad swą służebnicą
I łono moje uczynił bramą nieba
Człowiekiem stał się jedyny Syn Boga
Jezus, najpiękniejszy spośród synów ludzkich.

Ref.:Najświętsza Dziewico…