Najświętszą Trójcę

 

Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie

Na przemian czcili głosem Aniołowie,

Wołając: Święty, Święty, Pan Bóg Święty,

Którego chwalą wojsk Nieba Zastępy.

Pełne są Nieba, ziemia Jego chwały,

Śpiewajmyż Bogu hymn przez wieczność trwały:

Święty nasz Boże, nad Świętymi Święty,

Którego chwalą wszystkich wojsk Zastępy.

Trzech świadków mamy: Ojca, Ducha, Syna,

Że trzy osoby, a Istność jedyna

Święty jest Ojciec, Syn Święty, Duch Święty,

Którego chwalą wszystkich wojsk Zastępy.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu

Ojcu, Synowi, Dachowi Świętemu,

Pełne są chwały Boskiej Niebo, ziemia;

Przyjm tę pieśń. Boże, od Twego stworzenia.

Ojca i Syna i Ducha Świętego

Czcząc błogosławmy do wieku wiecznego,

Godzieneś, Boże, od nas wiecznej chwały.

Niech Cię wielbimy przez wiek nieprzetrwały.

Niechaj na ten Dom od Ojca wiecznego

Zlewa się źródło pokoju miłego,

Słowo Przedwieczne, jedyny Syn Boży,

Tego pokoju niechaj nam przy mnoży.

Duchu Najświętszy, raczże się zmiłować,

Wiecznym pokojem chciej nas udarować,

Szczęśliwi, którzy w Domu Twym mieszkają

Niechże Cię, Panie, wiecznie wychwalają