Nasz Pan jest potężny w mocy Swej

 

 B                F                 C
Nasz Pan jest potężny  w mocy swej
d          a
Króluje nad nami
B          F
I z Nieba zstąpił
g          a                 d
w mocy miłości mądrości Swej