Nawróć się ludu w pokorze

Nawróć się ludu w pokorze – nuty

Nawróć się ludu w pokorze – slajd

e C e
1. Nawróć się, ludu w pokorze,

e C e
W poście i w płaczu, i żalu,
G D C H7
A światłość twoja jak zorze
e C H7 e
Rozbłyśnie nad Jeruzalem

2. Nawróć się, córko Syjonu,
Do Pana, Boga swojego.
Tułaczy przyjmij do domu,
Łaknących obdaruj chlebem.

3. Obmyj się dziś żywą wodą,
Bo Bóg ci przebaczyć gotów.
Jak orzeł odnów swą młodość
I wzmocnij skrzydła do lotu.

4. Wtedy Pańskiego Imienia
Zawezwiesz, a On odpowie,
Wprowadzi do bram zbawienia
Pasterzem będzie swych owiec.