Nic nie odłączy mnie

 

Nic nie odłączy mnie od miłości Twej   C C7 F F7+ d
Bo góry mogą ustąpić i zachwiać się pagórki   F G e B
Lecz miłość Twoja, Panie, wierna jest. d d7 G7