Nie bój się (Pieśń Przebaczenia)

 

Nie bój się nie lękaj się już się więcej nie zawstydzisz

Nie bój się nie lękaj się twym Zbawicielem Święty Izraela