Nie lękajcie się (Uczennice Krzyża)

Nie lękajcie się – UK – nuty

Nie lękajcie się – UK – slajd

„Nie lękajcie się,
lecz idźcie powiedzieć mym braciom,
niech oni idą do Galilei,
tam Mnie zobaczą.”