Nie wypowie Twej Miłości nic

 

           E                     cis                   A     H

Nie wypowie nie wypowie Twej Miłości nic!

            cis       E     A                   fis     H

Nie wypowie nie wypowie Twej Miłości nic!

A     fis   E   A               E   A         H

Niezgłębiona wielkość Jej! Niepojęty jest Jej dar!