Nie zna śmierci Pan żywota

Nie zna śmierci Pan żywota – nuty

Nie zna śmierci Pan żywota – slajd

G               D            a                  D7       G
1. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota;
G    E     a         D7               G
rozerwała grobu pęta Ręka święta. Alleluja!

2. Twój, Adamie, dług spłacony, okup ludzki dokończony;
wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi. Alleluja!

3. Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie:
wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury. Alleluja!

4. Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię,
która drogo dziś przybrana kosztem Pana. Alleluja!

5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja!