Niech Twój rozbłyśnie dzień

2 października, 2023
 

Niech Twój rozbłyśnie dzień,

niech nadejdzie Twe zmiłowanie.

Niech wreszcie wstanie Twój dzień,

ocalenie przyniesie nam.