Niech Twój Święty Duch

 

 

Wstęp D…
Niech Twój Święty Duch (…) G /D (…)       <== bAs gra CiĄGLE >>D<<
Dziś przeniknie mnie (…)   A/ D (…)
I niech zawsze już (…)     G /D (…)
Gości w duszy mej. (…)     A/ D (…)
I niech spadnie deszcz (…) G
Błogosławieństw Twych (…)  fis
Ojcze obmyj mnie (…)       e
Duchu Święty przyjdź (…)   A
Duchu Święty przyjdź (…)   G /D (…)
Działaj z mocą w nas (…)   A /D (…)
Duchu Święty przyjdź (…)   G /D (…)
Przemień smutku czas (…)   A/ D (…)