Niech Twój Święty Duch

2 października, 2023
 

Niech Twój Święty Duch (…) G D (…)
Dziś przeniknie mnie (…)   A D (…)
I niech zawsze już (…)     G D (…)
Gości w duszy mej. (…)     A D (…)
I niech spadnie deszcz (…) G
Błogosławieństw Twych (…)  fis
Ojcze obmyj mnie (…)       e
Duchu Święty przyjdź (…)   A
Duchu Święty przyjdź (…)   G D (…)
Działaj z mocą w nas (…)   A D (…)
Duchu Święty przyjdź (…)   G D (…)
Przemień smutku czas (…)   A D (…)