Niech Ziemia i Niebo sławią Ciebie Panie

 

   e              C     G            A7 D
1. Niech ziemia i niebo wysławia Cię, Panie
e          H7 e      D            G
za Twoją obecność ukrytą przed wzrokiem.
e               C     a               H7 e
Wierzymy, że w chlebie jest Twe Święte Ciało,
a   C     a H7 e
a Krew w kielichu.

2. Przed Swoim odejściem na mękę krzyżową
zasiadłeś wśród uczniów przy stole paschalnym,
i dałeś nam przykład pokornej miłości
dla wszystkich ludzi.

3. Z dwunastu uczniami dzieliłeś się chlebem
i winem, by spełnić obrzędy Przymierza,
lecz pod postaciami przaśników i wina
dałeś nam Siebie.

4. Kto Chleb ten spożywa i pije z Kielicha
nie umrze na wieki, lecz życie otrzyma.
I z Tobą jest jedno, i z braćmi swoimi
stanowi jedność.

5. Na Twoją pamiątkę czynimy, co każesz,
czekając z ufnością na powrót Twój, Zbawco,
gdy znów do nas przyjdziesz, by wiernych wprowadzić
do światła chwały.

6. Wielbimy Cię, Panie, za łaskę pokarmu
przez który żyjemy dla Ciebie i Ojca,
wzmacniani pociechą Płomienia Miłości,
Trójcy Przenajświętszej.