Niechaj przyjdzie Twój Duch i ogarnie mnie i pocieszy…

 

 

Niechaj przyjdzie Twój Duch i ogarnie mnie

Niech pocieszy mnie w moim utrapieniu

Niech zostawi tylko jedno pragnienie

Ujrzeć Ciebie.

https://www.youtube.com/watch?v=uWj4vmDbSYw