Niechaj z nami będzie Pan

3 października, 2023

D     h             fis             A

Niechaj z nami będzie Pan – alleluja. Niech obroną będzie nam – alleluja.

Jego słowo wiecznie trwa – alleluja, Wieczną prawdę w sobie ma – alleluja

Chcemy zgłębić słowa treść – alleluja, Braciom je radośnie nieść – alleluja.

Chcemy nim na co dzień żyć – alleluja. I w przyjaźni z Bogiem być – alleluja

Źródło życia, Panie nasz – alleluja.
Ty nam wieczne życie dasz – alleluja.

Prowadź wśród zawiłych dróg – alleluja
W Trójcy Świętej jeden Bóg – alleluja.