Niepokalane Serce Maryi

2 października, 2023

Niepokalane Serce Maryi (Niepokalane Serce Maryi sopran, Niepokalane Serce Maryi alt, Niepokalane Serce Maryi tenor, Niepokalane Serce Maryi bas)

Niepokalane Serce Maryi   DA DA

powierzam się Tobie, G/B A Cis

powierzam sie Tobie. D A

Niepokalane Serce Maryi   Bm7 fis     Gma7 A

Powierzam się Tobie   G/B A/Cis

Powierzam sie Tobie     D A4 A3 D