O gwiazdo Betlejemska

 

O GWIAZDO BETLEJEMSKA

F C7 F D7 g C7 F
1. O Gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym,
F C7 F D7 g C7 F
tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym.
d A d B A
Zaprowadź do stajenki, leży tu Boży Syn,
C C7 F D7 g C7 F
Bóg-Człowiek z Panny Świętej dany na okup win.

2. O, nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam!
Więc gdzie pójdziemy Chryste? Gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar
i hołd Ci niski oddać, to jest nasz wszystek dar.

3. Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron,
czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż On?
Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem,
gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym.