O jak dobry i słodki

 

d  A   d  g  A  d
O jak dobry i słodki,
F          g        d   A
jest Panie Duch Twój we wszystkim
d A  d  g  a  B
O jak dobry i słodki,
F  d  F        g      B     C  d
jest Panie Duch Twój we wszystkim
1.    Wszechmogący Stwórco świata
Tyś oddzielił ląd od wody,
Aby fale nie wchłonęły ziemi nowonarodzonej.

2.    Chcesz by ona płodna była
W ziarno kwiaty i owoce,
Które swoim żyznym plonem
Karmią ludzi i zwierzęta

3.    Oczyść swoją łaską duszę
Przepaloną żarem grzechu,
Niech obmyje łzami błędy
I odrzuci zło przewrotne.

4.    Niech nam światłem będzie wiara,
Twoja wola naszą wolą.
Niech nadzieja pokój niesie
I w miłości nas utwierdza.

5.    Spraw to Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością .