O Jezu, Boże utajony

O Jezu, Boże utajony E D
Serce moje Cię czuje E D
Choć kryją Ciebie zasłony E D
Ty wiesz, że Cię kocham E

Miłosierdzie Pana chcę śpiewać na wieki E D
Wyśpiewywać je będę przed wszystkim ludem E D
Bo ono jest największym przymiotem Boga E D
Jest nieustannym cudem E

Wytryskujesz z Troistości Bożej
Lecz z jednego miłosnego łona
Ze źródła miłosierdzia Twego płynie wszelkie szczęście
I życie

Przez otwarte serce ukrzyżowanego Syna
źródła miłosierdzia Boga otwarte są na nas
Nie dla aniołów, Cherubinów, Serafinów
Lecz dla człowieka grzesznego