O Krwi najdroższa

O Krwi najdroższa – nuty

O Krwi najdroższa – nuty jednogłos

O Krwi najdroższa – slajd

 

 1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia,
  napoju życia z nieba dla nas dany!
  O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
  Ty grzechowe leczysz rany!  
 2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
  abyś nas wszystkich życiem napawała;
  abyś dla świata, Krwi Boska, prześwięta,
  miłosierdzie wybłagała! 
 3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
  gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,
  cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
  z aniołami, ze świętymi.