O Maryjo, Błogosławiona

 

O Maryjo, Błogosławiona
Nadziejo grzesznych ,
Wysłuchaj nas!

Ty, która  ocalasz
Oto Twoje szaty
Przyoblekasz chwałą
Chronisz pod swój płaszcz

O Maryjo Błogosławiona
Módl się za nami
Śmierci wyrwij nas.