O Matko miłościwa

O Matko miłościwa – nuty

O Matko miłościwa – slajd

 

1 O Matko miłościwa,
Panno litościwa,
Panno urodziwa,
Maryja – módl się za nami.

2. Tyś świata podziwienie,
grzesznych wybawienie,
smutnych pocieszenie,
Maryja – módl się za nami.

3. Nie masz po Bogu w niebie,
pewniejszej, krom Ciebie,
nadziei w potrzebie,
Maryja – módl się za nami.

4. Przybądź nam , gdy pomrzemy,
a na sąd staniemy,
łaski Twej pragniemy,
Maryja – módl się za nami.

5. Zjednaj nam zlitowanie,
z Tobą królowanie,
dajże nam to, Panie,
Maryja – módl się za nami.