O nieskończone Źródło miłości

 

O nieskończone źródło miłości
O Duchu Święty nadziejo nasza
Tyś dla nas darem od Najwyższego
Przyjdź i napełnij nas!
Anioł Boży nawiedził mnie
Jam Twym Sługa Panie mój
Niech Twa wola dziej się
Amen Alleluja