O Pani ufność nasza

O Pani ufność nasza A D G D
W  modlitwy Twej obronie. G D A
Chroń nas / 2x h / AD
Królowo Pokoju. G D A D