Surrexit Christus, Alleluja

Surrexit Christus – nuty

Surrexit Christus – slajd

O-o-o-o- Surrexit Christus, Alleluja! C G a e F e F G 

O-o-o-o- Cantate Domino, Alleluja! C G a e F C F G C

1.Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana!
Aniołowie Pańscy błogosławcie Pana!

2.Słońce i księżycu błogosławcie Pana!
Niebo oraz chmury błogosławcie Pana!

3.Gwiazdy i nieba wychwalajcie Pana!
Ogniu i żarze błogosławcie Pana!

4.Góry i pagórki wychwalajcie Pana!
Morza i rzeki błogosławcie Pana!

5.Dni i noce wychwalajcie Pana!
Światło i ciemności błogosławcie Pana!

6.Dzikie zwierzęta wychwalajcie Pana!
Ptaki podniebne błogosławcie Pana!

7.Królowie ziemscy wychwalajcie Pana!
Wszystkie narody błogosławcie Pana!

8.Chłopcy i dziewczęta wychwalajcie Pana!
Starcy i dzieci błogosławcie Pana!

9.Niech imię Pana wszyscy wychwalają!
Bo tylko Jego imię jest wzniosłe!

10.Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych!
Ludu Pana bliski śpiewaj Mu na chwałę!

11.Amen, amen!
Amen, amen!