Oto Bóg jest moim zbawieniem

 

Oto Bóg jest moim zbawieniem,  d g d

Jemu ufam i bać się nie będę.        Bb   G d

Pan moją mocą, Pan pieśnią moją jest,  F G d d

On stał się moim zbawieniem.   Bb C G

On stał się moim zbawieniem.  G C D