Oto Boży Baranek

 

e                     D                   C             a         G
Oto Boży Baranek swym Ciałem karmi nas,
e                   D   G      h    C   G
Poi Krwią pełną Boskiej słodyczy,
e           D        C          a    G
Kto spożywa to Ciało i pije Jego Krew
a       e        C   G   D      e
W domu Ojca zamieszka na wieki.
e                                                               D   C
1. Spożywajmy Ciało za nas włócznią ranione,
a                                   C  D     C     D    e
Które jest bramą do Królestwa światła
I choć przebite bezwstydnie na krzyżu
Szczelnie przed złem nas osłania.
2. Krwią Jego naznaczmy drzwi serc naszych,
by anioł śmierci nas ominął .
We Krwi tej zanurzmy nasze dusze,
a wzburzone fale życia nas nie pochłoną.

3. Ciało nieskazitelne, które nigdy się nie starzeje
i wypełnia duchem Bożego dzięcięctwa;
W skromności swej skryte pod postacią chleba,
w szaleństwie miłości całe nam oddane.

4. Krew Jego jest morzem miłosierdzia,
które niech nigdy nie rozstąpi się przed nami .
Niech nas obmyje i uświęci ,
wiecznemu szczęściu przysposobi .

5. Pokarm, co jedzącego w siebie przemienia,
Napój , który gasi pragnienie je wzbudzając;
Uczta o stole zastawionym obficie
Miłość darmo dana, chcąca w nas zamieszkać.