Oto jest dzień (Niech nowy naród)

Oto jest dzień – Niech nowy naród – nuty

Oto jest dzień – Niech nowy naród – slajd

D       D    #      h         h/A

Oto jest dzień, który dał nam Pan
weselmy się i radujmy się w nim.

1. Niech nowy naród wybrany,
wyśpiewa radość paschalną
i nowym hymnem wysławia
Chrystusa zmartwychwstałego.

2.Gdyż On jak lew pełen mocy
podeptał smoka Otchłani
i tych, co w śmierci zasnęli
obudził głosem ożywczym.

3. Gdy piekło klęskę poniosło
Musiało zwrócić swa zdobycz,
a rzesza już wyzwolonych
podąża śladem Jezusa.

4. Zwyciężył oto Zbawiciel,
wspaniały Władca wszechświata,
mieszkańców nieba i ziemi
połączył w jednej ojczyźnie.

5. A my, oddając Mu chwałę
Dobrego Króla błagajmy
by nas wprowadził do domu
swojego światła i szczęścia.

6. O stań się, Jezu, dla duszy
radością Paschy wieczystej
i nas, wskrzeszonych Twą mocą,
do Swego przyłącz orszaku.

7. Niech Ciebie, Panie promienny,
powstały z martwych po męce
i Twego Ojca, i Ducha,
wysławia rzesza zbawionych, amen.