Oto Jestem WMU

Oto JESTEM, wyciągam ręce Swe
Oto JESTEM, przyjdź do Mnie
Oto JESTEM, otwieram serce Me
We Mnie ukojenie znajdzie dusza

Znam twój grzech, ból i strach, rany twe
Miłość Ma leczy cię – otwórz się
Oto stoję u drzwi: usłysz słowo Me
Wieczerzać dziś z tobą chcę!

Twoje imię jest na dłoniach Mych
I na skrzydłach orlich niosę cię
Szkarłat win twoich widzę. Z miłością tulę cię
Nad śnieg wybielę szaty twe

Z dołu śmierci wydobyłem cię
Wykupiłem, więc nie lękaj się!
Nową pieśń w usta wkładam. Utwierdzam stopy twe
Ja Pan, Twój Bóg. Przebudź się!

d g A
d B A
d g A
B g A

d C F C
d C F C
g A d C B
g A