Oto Pan przybywa

D       G             e   A  e               D        b
Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego
A    D
życia.
b                       e           Fis
Pośpiesz nam, Boże z pomocą,
b                     G                    A7
Wyzwól nas z pęt grzechów naszych.
e                   A7              b
Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj,
e                         G                   A D
Wzbudź w nas potęgę swą na nowo!

2.O Boże, tchnij nowe życie, i okaż swe miłosierdzie.
Ciebie czekamy z tęsknotą, obiecanego Zbawiciela.

3.Oto nadchodzi nasz Zbawca, aby panować nad nami.
Mocą swej wielkiej ofiary, On zgładzi grzechy całej ziemi.

4. Ukaż nam blask Twojej drogi, którą do Ciebie idziemy.
Prawdy światłością nas oświeć, byśmy zdążali do Królestwa.