Otwórz Bogu serce swoje

e
Ref.: Otwórz Bogu serce swoje,
D e
Otwórz Bogu drzwi!
Niech On będzie Królem Twoim
Tron Mu postaw dziś !

e C
1. Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz?
D e
Odkryj swoją twarz!
C
Spójrz w oczy Bogu, spójrz prawdzie w oczy,
D e
Czy jeszcze wiarę masz?

2. Nie mów już więcej, nie moja sprawa.
Ja mam swój własny świat.
Zobacz dokoła tysiące ludzi,
Serce im swoje daj.

3. Bogu daj serce, a ludziom uśmiech,
Dla siebie weź cierpień krzyż.
I przebudowę świata na lepsze
Od siebie zacznij dziś.